Uitleg begrippen

Zoek op alfabet:

Eindtermen

Eindtermen zijn voor het onderwijs hanteerbare beschrijvingen van kennis, inzicht, vaardigheden en/of houdingen. De voorgangers van de competentiegerichte kwalificatiedossiers waren eindtermendocumenten. Eindtermendocumenten worden vervangen door competentiegerichte kwalificatiedossiers.

Eindtermen