Uitleg begrippen

Zoek op alfabet:

Kwalificatiedossier

Na vaststelling door de ministers van OCW/LNV vormt het hele kwalificatiedossier de wettelijke basis voor: onderwijsinstellingen om onderwijs en examens vorm te geven; voor de inspectie voor het toezicht hierop. In een kwalificatiedossier zijn de kwalificaties voor een beroepengroep beschreven.

Kwalificatiedossier