Inleiding

Algemeen

Opleiden is investeren in de toekomst. Door toekomstige medewerkers goed op te leiden onder begeleiding van een leermeester, blijft een bedrijf beschikken over bekwame en breed inzetbare medewerkers. Het is een noodzakelijke investering ten behoeve van het voortbestaan en de winstmogelijkheden van het bedrijf. Daarnaast is het beschikken over een opgeleide leermeester één van de voorwaarden om als leerbedrijf erkend te worden door SBB.

Zowel de medewerkers zelf als de directie van een bedrijf in de bouw en infra hebben grote belangen bij genoemde waardeverhoging. Goede opleiding en regelmatige bijscholing hebben onder andere de volgende voordelen:

  • Het bedrijf blijft beschikken over bekwame en breed inzetbare medewerkers.
  • Jonge medewerkers krijgen de gelegenheid om zich te ontplooien.
  • Het vakmanschap in het bedrijf wordt op peil gehouden.
  • Verbeterings- en vernieuwingsmogelijkheden worden sneller ontdekt, geaccepteerd en ingevoerd.

Van een leermeester wordt veel verwacht

Leermeesters dragen de verantwoordelijkheid voor het leerproces van de deelnemers op de werkplek en leiden hen op tot goede vaklieden. Leermeester zijn betekent nogal wat! Een leermeester brengt deelnemers niet alleen de benodigde vakkennis bij, maar leert hen ook om te werken in teamverband en te letten op arbeidsomstandigheden, hygiëne, klantvriendelijkheid en kostenbewustzijn. Als leermeester breng je de deelnemer de juiste beroepshouding bij.

 

0.2

Als leermeester ben je verantwoordelijk voor het leerproces van de deelnemers op de werkplek.

 

Leermeesters zorgen ervoor dat de vakkundigheid in het bedrijf wordt gewaarborgd. Voor leermeesters is het belangrijk dat zij het overdragen van kennis beheersen, weten hoe ze met jongeren moeten omgaan en hoe het opleidingsproces verloopt. Om deze bijzondere taak te kunnen vervullen worden zij door Volandis opgeleid.

Voor wie is deze website bedoeld?

Dit digitale naslagwerk hoort bij de Leermeestercursus van Volandis. Het wordt tijdens de cursus gebruikt, maar is tevens naslagwerk. Het naslagwerk bevat de theoretische kennis die nodig is. Het zwaartepunt van de cursus ligt op het trainen van vaardigheden en het oefenen van praktijksituaties.

De Leermeestercursus is modulair van opzet. In de cursus worden de volgende modules aangeboden:

  • Leeromgeving/opleidingskader
  • Deelnemer
  • Begeleiden
  • Communiceren
  • Instrueren
  • Beoordelen

Let op: een module is niet hetzelfde als één dagdeel. Bovenstaande module-indeling vind je ook terug in dit boek.